Garanție

 

CONDIŢII GENERALE

Garanţiile și politica de retur Eurom Chrom nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, așa cum sunt stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003.

Compania Eurom Chrom se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate.

Conform prevederilor legale,grantia se aplica dupa cum urmeaza:

Consumatorii persoane juridice (orice persoană juridica sau grup de persoane juridice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri  comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale), într-un termen de 12 luni de la livrarea produsului.
Consumatorii persoane fizice (orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale), într-un termen de 12 luni de la livrarea produsului.
 vor avea dreptul:

-          Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștinţă lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);

-          Să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră.

-          Să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră. să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care produsele de folosinţă îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere) defecte în termenul de garanţie legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală depășește 10% din durata acestui termen.Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse. Noi oferim această garanţie pentru că avem încredere în produsele noastre. Prin urmare, orice defect de fabricaţie găsit la produsele Eurom Chrom este acoperit de serviciul de garanţie.

Garanția oferită de EUROM CHROM are ca scop:Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricație sau de material. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, cu excepția produselor de folosință îndelungată în cazul cărora durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

 Consumabilele si componenetele care se uzeaza in urma utilizari produsului nu beneficiaza de garantie.

 Ex. (Uzura rotilor, uzura componentelor din plastic, uzure suruburilor ca urmare a multiplelor asamblari)

Nota Bene:

Repararea sau înlocuirea se face pentru defecte găsite la/pe materialul din care este confecționat produsul sau orice defect de execuție, în momentul în care se desface pachetul și dacă produsul se află în perioada de garanție. Termeni și condiții generale:Pentru a beneficia de termenii și condițiile garanției produselor , trebuie să ții cont de următoarele aspecte: EUROM CHROM  oferă aceste garanții produselor destinate a fi folosite în  mod obișnuit, în condiții normale.

Condiții în care garanția devine inaplicabilă sau nulă:

Garanția nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor părți componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate;Spargerea, zgârierea și ciobirea produselor din sticlă, materiale casante, oglindă, fețe uși și etajere;Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere).

Garanția este valabilă începând cu data cumpărării produsului.

IMPORTANT:Pentru a beneficia de garanţie, trebuie să contactezi departamentul "Relaţii clienţi". Dacă observi vreun defect sau altă lipsă de conformitate după ce ai cumpărat produsul, trebuie să faci o solicitare de înlocuire sau reme-diere a acestuia.În cazul în care un produs a fost schimbat din motive de garanţie, acesta va beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data schimbării produsului.În cazul în care soliciţi repararea produsului, perioada de timp în care produsul nu a funcţionat/nu a putut fi utilizat din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungește termenul de garanţie legală și cel al garanţiei comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștinţa EUROM CHROM  lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului spre a fi reparat, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului.

În cazul în care constaţi deteriorări (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, trebuie să contactezi personalul "Relaţii clienţi", să suni la numărul de telefon: 0726 222 566 sau să ne scrii pe adresa de email: office@euromchrom.ro

Cum procedează compania EUROM CHROM pentru a rezolva problema?

Compania EUROM CHROM își rezervă dreptul de a retrage sau introduce parţial sau complet orice produs comercializat. Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în gama de vânzare EUROM CHROM. În acest caz oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastră sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achiziţiei.

Pentru dovada achiziţiei, este obligatorie prezentarea bonului de casă sau a facturii fiscale. Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor.

 

 

  Produsul a fost adăugat în coș